Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за доделување стипендии на спортисти – средношколци ученици во средните училишта на подрачјето на градот Скопје за 2020 година


Отворен до: 27.01.2020

Документ
Правилник
Пријава