Јавен повик

Jавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 и 2022 година, наменети за долгорочно финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје


Отворен до: 14.05.2021

Документ
ПРИЈАВА