Јавен повик

Јавен повик за обезбедување на информатичка опрема за Проектот “Оџачари за чисти печки и чист воздух во Скопјe”


Отворен до: 02.04.2021

Документ