Јавен повик

Јавен повик за распределба на слободни изводи од лиценци за авто-такси превоз на патници на подрачјето на град Скопје


Отворен до: 12.04.2024

Документ