Јавен повик

Јавен повик за доделување финансиски средства за спроведување на програми, проекти и активности од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2024 година


Отворен до: 18.04.2024

Документ
ПРАВИЛНИК од областа на културата
Пријава за Конкурс 2024 година
ПРИЛОГ 1 општи и посебни цели и критериуми за бодување