Јавен повик

Јавен повик за доделување на финансиски средства за спроведување програми, проекти и програмски активности на младите од интерес за Град Скопје за 2023 година


Отворен до: 22.05.2023

Документ
Правилник
Пријава
Програма за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје, за 2023 година