Јавен повик

Јавен оглас за избор на членови на партиципативно тело за урбанизам на Град Скопје


Отворен до: 16.02.2023

Документ
Обрасци за пријавување