Јавен повик

Јавен повик за прибирање на пријави за финансиска поддршка за реализација на проектот - Порибување реки и езера во Скопје


Отворен до: 20.06.2022

Документ