Јавен повик

Јавен повик за доделување на средства за финансирање на проект за развој на занаетчиство, угостителство, трговија и туризам, манифестации од областа на занаетчиството, угостителството и трговијата од интерес на Град Скопје за 2022 година


Отворен до: 22.08.2022

Документ