Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за здруженија на граѓани и фондации, кои се занимаваат со проблематиката со правата на децата, за номинирање на член, кој ќе учествува во работата на Советот за превенција од детско престапништво на Град Скопје


Отворен до: 25.02.2020

Документ