Јавен повик

Јавен повик за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Град Скопје за 2023 година, наменети за реализација и финансирање на Програмата за заштита на потрошувачите на Град Скопје за период 2022-2023 година


Отворен до: 09.06.2023

Документ
Пријава