Јавен повик

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипеди во 2022 година


Отворен до: 01.11.2022

Документ
Барање
Изјава за нотар