Јавен повик

Јавен повик за повластен јавен превоз за лицата со посебни потреби за 2020 година


Отворен до: 13.12.2019

Документ