Јавен повик

Јавен повик за пријавување на кандидати за полагање на испит за добивање на сертификат за авто такси возачи во Град Скопје


Отворен до: 31.12.2020

Документ