Јавен повик

Јавен повик за доделување стипендии на спортисти – средношколци ученици во средните училишта на подрачјето на Градот Скопје, жители на Скопје, за 2022 година


Отворен до: 17.06.2022

Документ
ПРИЈАВА
Правилник