Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2019 година, наменети за финансирање на програмски активности на бизнис инкубатори и центри за развој на иновации


Отворен до: 01.12.2019

Документ
Проект
Критериуми
Пријава