Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети за 2019 година


Отворен до: 30.11.2019

Документ
Барање за издавање на потврда
Образец за граѓани