Јавен повик

Конкурс за доделување на Наградата „13 Ноември” на Град Скопје, за 2021 година


Отворен до: 10.09.2021

Документ
Апликација