Јавен повик

Решение за поништување на јавен оглас за формирање на Партиципативно тело за Урбанизам на Град Скопје


Отворен до: 24.11.2022

Документ