Конкурс

Конкурс за избор на десет идејно-обликовни решенија за изработка на прототип на сувенири за Старата скопска чаршија како дел од иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска чаршија“


Отворен до: 15.05.2020

Документ