Конкурс

Конкурс за доделување на Наградата „13 Ноември” на Град Скопје, за 2023 година


Отворен до: 10.09.2023

Документ
Предлог за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, за 2023 година