Конкурс

Конкурс за избор на пет идејно-обликовни решенија за изработка на прототип на сувенири за Старата скопска чаршија како дел од иницијативата „Нови сувенири за Старата скопска чаршија“


Отворен до: 20.07.2020

Документ