Конкурс

Список на одобрени стипендии за ученици со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје во учебната 2019/2020 година

Список на одобрени стипендии за ученици со попречености, ученици во средните училишта на Град Скопје во учебната 2019/2020 година

Отворен до: 24.11.2019

Документ