Конкурс

ЈАВЕН КОНКУРС во рамките на традиционалната акција на Град Скопје „Денови на пролетта-Денови на екологијата“

ЈАВЕН КОНКУРС во рамките на традиционалната акција на Град Скопје „Денови на пролетта-Денови на екологијата“ а заради реализирање на поставената цел за промовирање и популаризирање на грижата на животната средина и природата

Отворен до: 15.05.2019

Документ