Конкурс

Конкурс за реализација на проекти за развој на занаетчиството, угостителството и трговијата на Град Скопје за 2021 година


Отворен до: 03.08.2021

Документ