Ele.C.Tra

Проекти на Град Скопје
Ele.C.Tra

Проектот "Ele.C.Tra - Електричен градски превоз" со помош на пилот активности и подготовка на модел за промоција на електричен транспорт  (споделување на електрични скутери во 3 големи градови во Европа - Џенова, Фиренца и Барселона) и преносливост на моделот во други 7 градови (меѓу кои и Град Скопје), овозможува да се подигне свеста на граѓаните и туристите за менување на навиките, намалување на загадувањето на воздухот и времето за патување, одржлива мобилност, како и можност да се развијат други иновативни транспортни средства (на пр. електричен автомобил и автобус).

Цели на проектот:
  • Да се ​​зголеми употребата на електрични скутери во урбани средини, преку споделување (sharing) или изнајмување на подолг на рок, и модернизација на урбаните возила на две тркала, моторцикли и скутери, со цел до 2020 година најмалку 10% од традиционалните мотоцикли да бидат заменети со електрични скутери;
  • Да се ​​подигне свеста на граѓаните и туристите за менување на навиките, промовирање на одржливи корисни активности со цел подигнување на свеста кај јавните тела и мобилноста кај засегнатите страни, со цел да се развијат други иновативни превозни средства;
  • Да се ​​дефинира и тестира иновативен модел со цел да се обезбедат решенија кои ќе ги задоволат потребите на граѓаните и туристите во јавниот превоз, особено со употреба на скутери.

Во рамките на Проектот, Град Скопје е вклучен во следните Активности:

  • Изработка на физибилити студија за можноста за воведување на електричен транспорт,  електрични скутери во градот;
  • Промоција на Моделот за електричен транспорт;
  • Пренесување на знаењето од Проектот во други општини во Македонија

www.electraproject.eu

http://maps.electraproject.eu