SEENET I и II

Проекти на Град Скопје
SEENET I и II

SEENET преставуива децентрализирана иницијатива за соработка покрената од регионот Тоскана и Италијанското министерство за надворешни работи, кое работи во Југоисточна Европа и поттикнува локалните власти да преставуваат вистински катализатор и движечки фактор на локалниот развој.

Партери во програмата се градови и општини од Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, македонија, Србија и Италија.

21 партнер е избран не само заради географската припадност или јазичните сличности/ разлики, но исто така и заради рамномерно учество на етничките групи во овој регион.