Social Car

Проекти на Град Скопје
Social Car - Проект на Град Скопје

SocialCar е истражувачки и иновациски проект кој има за цел да го вклучи системот за  споделување возила (carpooling) во постоечките системи за јавен превоз со помош на моќни софтвери за планирање и интеграција на базите на податоци од јавниот превоз, заедничките патувања и активирањето на граѓаните преку друштвените мрежи (crowdsourcing).

Проектот, на едно место, ги  обединува ITS инженерите, експертите од општествените и економските науки, сообраќајните инженери, луѓето кои заеднички патуваат и властите од Италија, Грција, Велика Британија, Луксембург, Полска, Швајцарија, Македонија, Хрватска, Словенија, Холандија, Унгарија, Шпанија и Белгија.  Нивната цел е да се осмисли, развие, тестира и да се примени сервис, кој на граѓаните од урбаните и приградските средини, ќе им го поедностави патувањето.

Со проектот SocialCar ќе се утврди текот на обработката на податоци и ќе се осмисли софтвер кој ќе ги интегрира барањата за патување со понудата на јавно-приватниот превоз. Освен тоа,  партнерството ќе ја дизајнира архитектонската и логичката рамка на услугата преку користење софтвер со GNU Општата јавна лиценца. Со сите интегрирани софтверски модули,  SocialCar ќе биде тестиран во 10 европски градови.

Целта на SocialCar е да ја промени досегашната практиката за користење на автомобилот во кој се вози само возачот, да го намали времето на патување и да ја подобри животната средина

Општи цели на проектот се :

 Да придонесе кон целите на EU 2020 за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, со намалувањето на сообраќајниот метеж. 

• надминување на тековните практики заедничките патувања да се одвиваат претежно за патувања надвор од урбаните средини 

 употреба на зелена системи за навигациска поддршка во возење, преку активно управување врз основа на европските ГНСС (The European Global Navigation Satellite Systems Agency)

• идентификување и изготвување на соодветна архитектура за управување и интегрирање на податоци од урбаната мобилност.

 

Иновации за паметни градови: www.socialcar-project.eu

Проектот SocialCar е финансиран од Програмата за истражување и иновација на Европската Комисија – Хоризонт 2020, во рамките на договорот за грант бр. 636427.