Ристо Пенов
Ристо Пенов
1996 - 2005

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Датум на рагање: 1957 година

Статус: оженет (сопруга Нада - родена Поп-Георгиева), татко на два сина

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1990 - Постдипломски студии на Правен факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје со одбрана на магистерска тема "Кадровскиот потенцијал на Македонија - човечки ресурси како производен фактор"

1979 - Дипломира на Економски факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје

1975 - Гимназија "Раде Јовчевски - Корчагин" – Скопје

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГАЖМАН

  • 2000 -На локалните избори избран во втор мандат за Градоначалник на Град Скопје
  • 1999 -  Претседател на Либерално - Демократската Партија
  • 1997 - Потпретседател на Либерално - Демократска Партија -
  • 1996 - На локалните избори избран за Градоначалник на Град Скопје со четири годишен мандат
  • 1993 - Секретар на Демократска Партија се до нејзино фузионирање со Либерална Партија
  • 1990 - Раководител во претпријатието "Ангрокожа"
  • 1986 - Советник во економскиот тим на Петар Гошев
  • 1980 - Со својот професионален ангажман започнува во органите на управа на Град Скопје каде што работи на проблемите на економскиот и просторниот развој на градот