Конкурс

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УМЕТНИЦИ ЗА УЧЕСТВО НА ЕВРОПСКАТА ИЗЛОЖБА ВО 2020 ГОДИНА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ CREART 2.0 ПОДДРЖАН ОД ПРОГРАМAТА „КРЕАТИВНА ЕВРОПА“


Отворен до: 10.12.2019

Документ
Кратка биографија - Пјетро Дела Гуистина
Пријава