Соопштение за јавност 03.11.2023

ЈП „Паркови и Зеленило“ Скопје започнa со целосната реконструкција на паркот за миленици, кој се простира на површина од 1100 метри квадратни.

Со реконструкцијата на паркот за миленици се ревитализираат старите реквизити, но истовремено се поставуваат и нови содржини за милениците.

Град Скопје и ЈП „Паркови и Зеленило“ истовремено ја започнуваат и изградбата на нови паркови за миленици во мега-парковите во Ѓорче Петров, Чаир и Кисела Вода, а ваков парк за миленици е планиран и во новиот мега-парк во општина Карпош.