Опремен кабинет со компјутери во училиште во општина Сарај 01.2.2023

Град Скопје започнува низа проекти за младите со цел овозможување квалитетни можности за младите, меѓуетничка интеграција на младите во образованието, зајакнување на компетенциите и учеството на младите луѓе во креирањето политики, како и поттикнување на младински претприемачки вештини.

Во средното училиште на Град Скопје „Сарај“ опремивме нов кабинет со преносни компјутери, каде се обезбедува современа и квалитетна настава за учениците. Со градоначалникот на општина Сарај Блерим Беџети, го посетивме и Центарот на младинската заедница во рамки на училиштето кој го координира Незране Рустеми, како простор за воншколски активности за младите од Сарај.