Одржана обука за поефикасна заштита од пожари со лиценцирани управители на објекти за колективно домување на територија на Град Скопје 03.11.2022

„Мерки за заштита од пожар во објекти за колективно домување” е темата на обуката што се одржа во просториите на Град Скопје, а на која присуствуваа претставници на лиценцирани управители на објекти за колективно домување во Скопје. На обуката своето практично искуство го сподели командирот на Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје, м-р Звонко Томевски.
На обуката беше нагласено дека за добросостојбата и безбедноста на граѓаните и нивниот имот е од исклучително значење да се обезбеди функционалност на опремата за противпожарна заштита која е поставена во зградите односно објектите за колективно домување, со редовни проверки и замена на оштетените делови.
Целта на оваа обука за управителите на објекти за колективно домување е да се нагласи важноста за подобрување на превенцијата од евентуални пожари и да се презентираат мерките за заштита при незгоди.