НЕМА ВЕЌЕ СУБВЕНЦИИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ ОД ГРАД СКОПЈЕ 09.6.2020

Градот Скопје ги информира граѓаните дека денеска во 15 часот се исполни предвидената квота за субвенции за набавка на велосипед, па вакви барања од граѓаните повеќе нема да се примаат. До денеска до 15 часот, до Град Скопје се поднесени 2.830 барања од граѓаните за субвенции за купен велосипед.

Претходно, во текот на работниот ден, се пополни предвидената квота и за електрични тротинети, со вкупно поднесени 214 барања за субвенции за купен тротинет.

На јавните повици за доделување субвенции за набавка на велосипеди и електрични тротинети, средствата што Градот Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход, и 30% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 7.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Целта на двата јавни повици е да се поттикнат граѓаните што помасовно да користат велосипед или електричен тротинет и да придонесат за одржлива урбана мобилност во градот.