Изложба во чест на народниот херој Цветан Димов 13.11.2022

Денес во рамки на прославата на 78.годишнината од ослободувањето на град Скопје, во Музејот на град Скопје се одржа изложба во чест на Народниот херој Цветан Димов.
Во Скопје живееле и делувале многу истанкнати револуционери, кои во текот на четиригодишната народно-ослободителна војна дале бројни жртви меѓу кои и на народниот херој Цветан Димов.
Веднаш по ослободувањето, на 26 јули 1945. година, Цветан Димов е прогласен за народен херој, како еден од првите борци кои го добиле ова одликување.