ГРАДОТ СКОПЈЕ ГИ НАГРАДИ НАЈУСПЕШНИТЕ УЧЕНИЦИ И МЕНТОРИ НА СКОПСКИТЕ РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ 15.09.2020

Градот Скопје и годинава им ги додели наградите на најуспешните средношколци, коишто поради настанатата вонредна состојба со пандемијата со коронавирусот во земјава до месец март се натпреваруваа само по 4 наставни предмети и тоа: математика, географија, информатика и филозофија.

Традиционалниот  проект „Училиштето – место за натпревар во знаење“ е дел од Програмата за активностите на Град Скопје од областа на средното образование во 2020 година. Целта на проектот е усовршувањето на средношколските знаења преку систематско поддржување и промоција на истите, и за таа цел, Град Скопје и оваа година обезбеди парични награди и благодарници за највисоко рангираните ученици и нивните ментори кои се натпреваруваа по различни предмети.

Скопските регионални натпревари беа организирани од:

  1. Сојуз на математичари на Македонија
  2. Македонско Географско друштво
  3. Здружение на информатичарите на Република Северна Македонија
  4. Филозофско Друштво на Македонија

 

Наградени ученици и ментори на Скопски регионални натпревари од средните училишта се :

 

  1. Највисоко рангирани ученици на натпреварот по математика:

                                                           

1 место Иљир Лимани                           ПСУ „Јахја Кемал“  

1 место Фили Николовски                     Меѓународно училиште „НОВА

1 место Јасна Илиева                            ПСУ „Јахја Кемал“  

1 место Лука Грашковски                     ПСУ  Гимназија „Нова“        

1 место Алек Јармов                             СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“

1 место Јован Колевски                        СУГС „Михајло Пупин“

1 место Филип Бојаџиевски                  СУГС  „Орце Николов“

1 место Лука Михајловски                    СУГС „Михајло Пупин“

 

Ментори

Гордана Дамјаноска                             СУГС „Михајло Пупин“

Сузана Ничота                                      СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“

Горан Михајлоски                                 СУГС „Михајло Пупин“

Билјана Јованчева                                СУГС  „Орце Николов“

Саше Ѓорѓиески                                     ПСУ „Јахја Кемал“  

Зухал Озум                                            ПСУ „Јахја Кемал“  

 

  1. Највисоко рангирани по категории на натпреварот по информатика:

                                                           

1 место Тео Китановски                            ПСУ „Јахја Кемал Колеџ“

1 место Благојче Павлески                       ПСУ „Јахја Кемал Колеџ“            

1 место Јосиф Тепеѓозов                          ПСУ „Јахја Кемал Колеџ“

1 место Андреј Шеќеров                           СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“

2 место Кристина Тасева                           ПСУ „Јахја Кемал Колеџ“

2 место Владимир Шарковски                   ПСУ „Јахја Кемал Колеџ“

2 место Иван Занов                                   СУГС „Орце Николов“

3 место Филип Бојаџиевски                      СУГС „Орце Николов“

3 место Никола Петровски                        СУГС „Орце Николов“

 

МЕНТОРИ

Жаклина Прекиќ                                       СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“

Nahit Yilmaz                                               ПСУ „Јахја Кемал Колеџ“

Викторија Доказа                                     СУГС „Орце Николов“

Кристина Ристовска                                 СУГС „Орце Николов“

 

  1. На натпреварот по географија добитници се:

 

1 место Марцо Гиоргио Делисо                  ПСУ „Јахја Кемал“

1 место Маја Насевска                                СУГС „Васил Антевски Дрен“

2 место Вероника Гијовска                         ПСУ „Американска Гимназија“

2 место Моника Смилеска                           СУГС „Васил Антевски Дрен“

3 место Илија Маневски                              СУГС „Кочо Рацин“

 

МЕНТОРИ

Елизабета Брсакоска Георгиевска             СУГС „Васил Антевски Дрен“

Борис Василевски                                       СУГС „Кочо Рацин“

Јована Димовска                                         ПСУ „Јахја Кемал“

Пане Перуновски                                         ПСУ „Американска Гимназија“

 

  1. Натпреваро по филозофија се:

 

1 место Даница Ќорвезир                             СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“

2 место  Елена Божиновска                          СУГС „Орце Николов“

3 место  Александар Анастасовски              СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“          

 

МЕНТОРИ

Викторија Георгиевска                                 СУГС „Орце Николов“

Даниела Николова                                        СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“          

 

Годинава беа наградени 25 ученици и 16  ментори. Првопласираните ученици добија по 5.000 денари, вторите по 4.000 денари, а третопласираните по 3.000 денари.

Менторите на учениците за својот ангажман се наградени со 2.000 денари. Наградените учениците и за  менторите добија и Благодарници.