Увид во градежните работи на мега-паркот „Даме Груев“ во општина Ѓорче Петров 19.9.2022

Градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска денес изврши увид во градежните работи во Мега Паркот, Даме Груев во општина Ѓорче Петров.

ЈП „Улици и патишта“ на терен веќе работи на инфраструктурното уредување на паркот кое се одвива со одлична динамика, додека Јавнoто претпријатије „Паркови и зеленило“ ја изведуваат првата фаза од овој нов мега парк, односно се изведува подготвително рамнење на површината, прекопување и целосно обележување согласно со проектот за парковската површина.

Во оваа фаза се врши трасирање на пешачките и велосипедските патеки и просторот за останатите содржини, а се поставуваат и потребните подземни инсталации.

Изведбата на градежните активности се одвива соогласно однапред определените временски рокови.

Соогласно проектот работните активности и хортикултурното уредување на мега паркот предвидува четири фази на изведба. Паркот е предвидено да биде составен од три дела со вкупна површина од над 30.000 квадратни метри. Во паркот е предвидено да бидат засадени над 2.200 дрвја. Паркот се гради на локација на која беше исчистена огромна дива депонија од над 50.000 квадратни метри.

Oва е првиот од петте мега паркови кои ќе се градат на територија на Град Скопје, а се дел од програмата „За модерно Скопје“ на градоначалничката Данела Арсовска.