Се реализира првата фаза од реконструкцијата на улицата Перо Наков 21.10.2022

Се реализира првата фаза од реконструкцијата на улицата Перо Наков. Град Скопје ја реконструира оваа улица на површина од над 18.000 метри квадратни и должина од два километри, при што воедно се заменуваат оштетените рабници, а се врши и реконструкција на автобуските стојалишта.
По оваа улица секојдневно се движат тешки товарни возила, а нивното движење предизвикува големи оштетувања на коловозот. Барањето за реконструкција се истакнуваше како децениски проблем за повеќе од 10.000 граѓани од месните заедници Кирил Петрушевски, Триангла и Маџари 1, а со реализација на овој проект значително се зголемува безбедноста на учесниците во сообраќајот.