ПОКАНА ЗА 58-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ 21.10.2020

Советот на град Скопје во четврток (29.10.2020 година) во 11 часот ќе ја одржи 58-та седница.

На седницата Советот на Град Скопје ќе работи со следниот предложен дневен ред:

 

1. Поставување советнички прашања

 

На седницата на Советот ќе се работи со употреба на конференциска врска.