Известување – Јавна презентација на Хидролошка студија за потребите на ГУП на Град Скопје 27.1.2024

Градот Скопје ја информира јавноста дека на 30.01.2024 година /вторник/ со почеток во 10 часот во салата на Советот на Град Скопје (барака број 13) ќе се одржи Јавна презентација на Хидролошката студија за уредување, заштита и подобрување на режимот на водите и заштита на урбаното подрачје од надворешни води за ГУП на Град Скопје.