Соопштение 30.9.2022

Во организација на средното училиште на Град Скопје Арсени Јовков  и Совет на родители на деца и лица со церебрална парализа Златни Ангели, денес градоначалничката Данела Арсовска учествуваше на настанот за подигање на свесноста за здрава животна средина кај средношколците во насока на создавање нова еко генерација.

Учениците имаа можност преку дружба со младите со церебрална парализа преку музика и песна со цел подигање на свесноста за потребата од зголемена инклузија, да се запознаат со потребите од активно учество за здрава животна средина, по што следуваше заедничка акција за чистење и садење садници во училишниот двор.