Соопштение за јавност 26.3.2024

Градот Скопје во континуитет вложува во креирање услови преку кои се овозможува стимулирање активности за инклузија, социјализација и рекреација на лицата со попречености. Во рамките на овие заложби, во изминатите две години Градот Скопје е поддржувач на многубројни активности во насока на унапредување и подобрување на секојдневно функционирање, а една од нив е набавката на специјална опрема и реквизити за рекреација на лицата со попреченост. 
Градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска во соработка со Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет Мобилност Скопје, ги промовираа новите реквизити за игрите за слепи и слабовидни лица Goalball и Showdown, опремата и реквизитите за пинг – понг, бадминтон, како и повеќе специјализирани мултифункционални фитнес справи за лицата со попреченост.
Третата локација по средните училишта Михајло Пупин и Здравко Цветковски, е училиштето Јосип Броз Тито, каде лицата со попреченост преку проектот на Град Скопје и Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет, можат бесплатно да вежбаат, да се дружат и рекреираат. Градот Скопје продолжува да дава силна поддршка во активностите за интеграција и подигнување на свеста во општеството за лицата со попреченост.