Соопштение за јавност 06.6.2024

По повод Светскиот ден на животната средина 60 дечиња ученици од ООУ Кочо Рацин на едукативна работилница имаа можност да се вклучат низ игра запознавајќи ја природата и нејзината биолошка разновидност.
Во Ботаничката градина која е дел од низата проекти на Град Скопје за подигнување на нови зелени површини, кои се реализираат со цел унапредување на животната средина, дечињата самостојно работеа на проект на разубавување и раззеленување на градината со нови садници.
Едукативната работилница се реализира во рамките на фестивалот за детска креативност Трамболини, организиран од Детскиот културен центар Карпош со поддршка од Град Скопје.