Соопштение за јавност 12.4.2023

Во тек е реконструкција на улицата „Александар Урдаревски“ која е под надлежност на Град Скопје, важен проект ветен во програмата „За модерно Скопје“, кој го изведува Јавното претпријатие „Улици и патишта“ Скопје.

Со оваа реконструкција на оваа важна сообраќајница под надлежност на Град Скопје се овозможува зголемена сигурност и безбедност на учесниците во сообраќајот и истата е исполнување на уште едно децениско барање на граѓаните.

Се реконструира коловозот на улицата на површина од 9600 м2 и должина од 1270 метри, со изработка на банкини од тампонски материјал и нови рабници, а за граѓаните од овој дел на градот ќе се подигне ново зеленило, садници и соодветно партерно уредување.